Omtale av Rasmus Ingwardsen i Flekkefjords historie

Rasmus Ingwardsen
Rasmus Ingwardsen
1789 - 1869

Grethe Søynland
Grethe Berntsdatter
Søynland 1795 - 1873

Rasmus ble født i Log i Herad 24. september 1789, d. 4. november 1869 i Flekkefjord. Ramus Ingwardsens navn dukker først opp i Flekkefjords Historie i 1838, da byens grenser skulle bestemmes. Bystyret hadde gått inn for utvidelse, men tre kjøpmenn, deriblant Ramus Ingwardsen gikk imot. Det endte med at byutvidelsen ble lagt på is.

Side 23, Skolestriden var i gang, så sognepresten som styrte skoleverket, trengte medhjelpere , oppnevnte Stiftsdireksjonen i 1841 kjøpmann Rasmus Ingwardsen og skipsbygger Abrahamsen som medhjelpere.

Side 47, I 1844 var det sjøbuene som dominerte og preget havnebildet i Elva og ut mot Vågen. Under Trellebakken var det bare en sjøbu , som tilhørte Rasmus Ingwardsen. En vandring i sjøbuene kunne ha fortalt mye om byens økonomiske grunnlag. Det var først og fremst kjøpmennene som eide buene , og der lagret de innkjøpte varer fra utlandet så vel som de produkter byen eksporterte. Kjernerommet fungerte som kornkammer, og her stod det lagret tønner med rug og hvete. Fra "Grannen" nr 1. Mars 1915 side 41., står det:
Det var uår i Sirdalen i 1836, så i 1837 ba pastor Selmer borgerne i Flekkefjord om hjelp til sirdølene. Anført av Christopher Beer kom mange av byens borgere til hjelp, deriblant: Rasmus Ingwardsen 2 tønner bygg, Hans Nielsen Sunde 5 spesiedaler, Niels Osmundsen Sunde 1 spesiedaler. Rasmus Ingwardsen var også tidligere skipper.

I "Grannen", febr.1916, side 8, I Flekkefjord tollsteds brevbok for året 1829 finnes følgende fortegnelse over skip da hjemmehørende ved tollstedet, datert 24 september: Blant 30 skip finner vi "Haabet", 22 1/2 Commerselæster, skipper Rasmus Ingwardsen. (En Commerselæst er 2.1 tonn. De ble benyttet hovedsakelig i Holland og Englansdfarten, samt i rugfarten på Østersjøen, hvortil de sansynligvis hadde sildelast herfra.)

Side 102, 24. november 1851 ble Flekkefjord Handelstands forening stiftet, eller som den het den gang Handelsforbundet. 20 kjøpmenn møtte i madam Halls hus og ble enige om å møtes fremover hver tirsdag og fredag aften. Foreningens første styre, Niels E. Børresen, Rasmus Ingwardsen og I.W.Eyde, fikk som første oppgave å contrahere med Selskabets Vårtinde, Madam Hall angaaende en Taxt for Beværtning med Spise og Drikkevarer. Foreningen var fra første stund en yrkessammenslutning som skulle arbeide for handelens fremme, og litt selskapelighet.

Side 156, Dalens garveri ble også fra starten drevet i kombinasjon med møllebruk, og møllen var i drift fram til århundreskiftet. Kornmøllen hadde Niels Stange bygd, men Stange maktet ikke å betale tilbake et større banklån, og i 1855 ble møllen solgt på tvangsauksjon til de to som hadde kausjonert for lånet, Rasmus Ingwardsen og Lars B. Søyland. Rasmus Ingwardsen ble en av grunnleggerne til Dalens Interessentskap og vannfallet ble utnyttet til både kraft og garving. Startkapitalen var beskjeden, 2.400 spesiedaler, men utvidelsen kom raskt og skjedde i garverisektoren.

Side 185, Andre kjøpmenn med betydelige interesser i skip og garverier, var bl.a. Rasmus Ingwardsen.

Side 190, Barkene "Souvenir" og "Benguela" var begge organisert som partsrederier. Rasmus og Bernt Ingwardsen gikk igjen i begge rederiene og hadde de største partene. Fra denne gruppen ble rederienes direksjon valgt. Bernt Ingwardsen ble korresponderende reder for begge skutene. (Mer informasjon om denne perioden er å finne ut kapitlet til side 198).

Signatur Rasmus Ingwardsen
Signaturen til Rasmus Ingwardsen på xx
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2024.

© 2024 - Kopiering, eller annen mangfoldiggjøring av opplysninger fra hele eller deler av materialet kan bare skje etter avtale med Morten Kjellesvig.